Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012. v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.05.2024.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zabiegi agrolotnicze na terenie Nadleśnictwa Leżajsk

Zabiegi agrolotnicze na terenie Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk planuje wykonanie zabiegów agrolotniczych przeciwko chrabąszczom - groźnym szkodnikom upraw rolniczych i leśnych, które rozpoczną się początkiem maja i mogą potrwać do końca miesiąca.

Duże szkody w gospodarce rolnej, leśnej i sadowniczej wyrządzają chrabąszcz majowy (Melolotha melolontha L.) i chrabąszcz kasztanowiec (Melolontha hippocastani F.).

Szkody wyrządzają chrząszcze żerujące na liściach drzew oraz larwy (zwane pędrakami) ogryzające korzenie roślin. Uszkodzenia powodowane przez pędraki, prowadzące ukryty tryb życia w glebie, są groźniejsze i bardziej dotkliwe gospodarczo. Pełny rozwój u obu gatunków (generacja) trwa 4 lata. Chrząszcze chrabąszczy po wyjściu z gleby prowadzą żer uzupełniający na liściach różnych gatunków drzew i krzewów w lasach, sadach i zadrzewieniach. 

Żerując na liściach i kwiatach jako owady doskonałe powodują osłabienie roślin, obniżenie przyrostu i zmniejszenie owocowania. Osłabione drzewa i krzewy stają się podatne na choroby i szkodniki. Największe znaczenie mają jednak szkody wyrządzane przez pędraki. Ogryzając z kory lub zjadając w całości korzenie roślin doprowadzają do zamarcia siewek, sadzonek drzew, krzewów leśnych, owocowych i ozdobnych. Szczególnie narażone są uprawy i plantacje wieloletnie np. truskawek, borówek, porzeczek, agrestu, sady oraz winnice. Szkody są tym większe im młodsze są uprawy leśne i ogrodnicze. Najskuteczniejszą metodą ograniczania szkód wyrządzanych przez chrabąszcze jest ograniczenie liczebności populacji poprzez wykonywanie zabiegów zwalczających chrząszcze w latach rójki.

Lata rójkowe najsilniejszego szczepu występują co 4 lata, w latach nieparzystych. Rokiem rójkowym jest rok 2023. Zabieg polega na wykonywaniu oprysków lotniczych o naziemnych nieszkodliwym dla pszczół preparatem Mospilan 20 SP. Preparat Mospilan 20 SP stosowany jest w małych dawkach – 0,4 kg na ha, mała jest też ilość cieczy użytkowej – łącznie z adiuwantem zwiększającym lepkość, zużywa się 5 litrów cieczy użytkowej na 1 ha. Preparat na danej powierzchni może zostać użyty tylko 1 raz w roku. Potrzeba zabiegu na dużych powierzchniach powstaje zwykle co 4 lata, w trakcie rójki szczepu dominującego na danym terenie. Samoloty, za pomocą których wykonuje się opryski na polach zabiegowych, są naprowadzane przy użyciu precyzyjnej aparatury GPS.

Do lotniczego oprysku chemicznego wyznaczonych zostało prawie 13 tys. hektarów lasów państwowych, gminnych i prywatnych właścicieli położonych na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, Narol, Oleszyce, Jarosław i Leżajsk, z czego 815,0 hektarów w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa.

Planowany termin zabiegu został ustalony od 2 maja do 31 maja br. w godzinach porannych i wieczornych.

Termin rozpoczęcia oraz okres trwania zabiegu będzie uzależniony od przebiegu rójki chrabąszcza i panujących warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków pogodowych zabieg przeprowadzony zostanie sumarycznie w ciągu ok. 10 dni z zastrzeżeniem, że okres ten może być przerywany w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Szczegółowe terminy wykonania zabiegu na poszczególnych polach zabiegowych zostaną ustalone na podstawie prowadzonych obserwacji przebiegu rójki. 

Osobą kontaktową w sprawie terminów oprysków chemicznych jest Inżynier Nadleśnictwa Leżajsk Nadleśnictwa Tomasz Steliga, tel. 690033617

 

WAŻNE!!

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie doświadczeń terenowych, chrabąszcze z pól zabiegowych objętych zabiegiem chemicznym, mogą przemieszczać się na odległość nawet do kilku kilometrów od obszaru, na którym wykonano oprysk agrolotniczy.

Z związku z tym, w okresie wykonywania zabiegów agrolotniczych, stwierdzenie obecności martwych chrabąszczy na obszarze poza polami zabiegowymi jest zjawiskiem powszechnym i nie wskazuje na wykonanie zabiegu chemicznego poza obszarem do tego celu wyznaczonym.

 

HARMONOGRAM ZABIEGÓW AGROLOTNICZYCH 

1) Informujemy, że w dniu 06.05.2023 r. w godzinach będzie będzie wykonywany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczonymi powyżej mapami):

0415_2 (planowane zakończenie w dniu 06.05.2023 r.)

2) Informujemy, że w dniu 08.05.2023 r. w godzinach wieczornych będzie wykonywany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczonymi powyżej mapami):

0415_3; 0415_4 (planowane zakończenie w dniu 08.05.2023 r.)

3) Informujemy, że w dniu 09.05.2023 r. lub 10.05.2023 w godzinach porannych będzie wykonywany zabieg agrolotniczy na następującym polu zabiegowym:

0415_5 (planowane zakończenie w dniu 09-10.05.2023 r.)

4) Informujemy, że pola zabiegowe nr 0415_6, 0415_7, 0415_8 zostały wycofane z zabiegu agrolotniczego.