Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA

INFORMACJA

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r.

zadania dotyczące nadzoru nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym powiatu leżajskiego realizuje Starostwo Powiatowe w Leżajsku. 

Wnioski o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna należy składać w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.

Wnioski o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna nierozpatrzone przed dniem 1 lutego 2021 r. zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Leżajsku.


Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 8870 ha sprawuje Nadleśniczy zgodnie zawartymi porozumieniami ze Starostą Leżajskim i Łańcuckim .

    Lasy te podzielone są na trzy obwody nadzorcze, a kontrole nad wykonaniem zadań sprawują specjaliści ds. LNP, w obrębie działania danej Gminy.

       Lasy niepaństwowe położone są na terenie:

- Miasta Leżajsk,

- Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,

- Gminy : Leżajsk, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Żołynia, Rakszawa, Czarna,

  Białobrzegi .                                                                

Wyrąb w lasach niepaństwowych odbywa się na podstawie złożonego przez właściciela lasu wniosku, o ocechowanie drewna i wydanie zaświadczenia pozyskanego drewna.

 

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, niestanowiących własności Skarbu Państwa może być prowadzone:

- w ramach programu PROW,

- w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- kosztem własnym.

Grunty te powinny znajdować się w planie zagospodarowania danej gmin pod zalesienia.

 

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi w poszczególnych gminach sprawują specjaliści:

 

inż. Jan Masełek
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Kuryłówka, Gmina Leżajsk, Urząd Miasta Leżajsk, Gmina Białobrzegi)

tel. 172405215, 662060295
jan.maselek@krosno.lasy.gov.pl

Krzysztof Ożóg
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Rakszawa, Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Żołynia, Gmina Czarna)

tel. 662060292
krzysztof.ozog@krosno.lasy.gov.pl

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Święto Drzewa

Święto Drzewa

W dniu 10 październik obchodzimy „Święto Drzewa”. Z tej okazji chcieliśmy przybliżyć Wam kilka drzew rosnących na terenie Nadleśnictwa Leżajsk. Poniżej opisane gatunki drzew to pomniki przyrody, uważamy ze zasługują na uznanie, dlatego zachęcamy do przeczytania.

Buk „Hubert”

Niezwykle piękny drzewostan rezerwatu „Las Klasztorny” w Leśnictwie Jelna tworzy ponad dwustoletni starodrzew sosnowo-bukowo-jodłowy. Pośród sędziwych jodeł i buków uwagę przyciąga potężny, wyróżniający się na tle innych drzew, piękny buk (Fagus sylvatica), zwany  – „Hubert”. Wiekowy staruszek „Hubert” jest pomnikiem przyrody i liczy ponad 300 lat. Jego stan zdrowotny jest dobry i miejmy nadzieję, że pożyje jeszcze wiele lat, może nawet wieków wspomagając nas swoją produkcją tlenu. Najwyraźniej siedlisko oraz sąsiedzi odpowiadają naszemu bukowi i w Lesie Klasztornym czuję się bardzo dobrze. Obwód pnia pomnika przyrody wynosi 403 cm. Aby objąć drzewo potrzebujemy, aż trzy dorosłe osoby. „Hubert” osiągnął wysokość 37 metrów. Pień ma smukły, natomiast koronę rozłożystą. Pomnik - buk przetrwał wiele, pewnie jeśli tylko by mógł opowiedziałby co dokuczało mu przed ostatnie 300 lat. My możemy tylko domyślać się, że były to susze, burze, wichury, ulewy, zmiany klimatu, szkodniki drzew, a może i ludzie.. Jednak jego okazałość wzbudza zachwyt, a wiek - szacunek. „Hubertowi” życzymy, aby przetrwał przez kolejne wieki!

Klon „Roman”

Oddalony o kilka kilometrów od sędziwego buka, w Leśnictwie Marynin rośnie potężny klon jawor (Acer pseudoplatanus) o nazwie „Klon Roman”. Nie znamy wieku „Romana”, jednak możemy przypuszczać, że przeżył już kilka pokoleń. Obwód naszego klona liczy 462 cm, mierząc na wysokości 130 cm. Swoimi potężnymi rozmiarami, przyciąga wzrok każdego, ponieważ inne klony posiadają pierśnicę maksymalnie do 200 cm. Pień, tak jak w przypadku tego gatunku drzew pokryty jest łuszczącą się płatami korą, szaro-brązową. Liście ma 3 lub 5-klapowe (częściej), o długości nawet do 16 cm, bardziej sine od spodu. Obecnie, w okresie jesiennym zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy lub żółty. W roku 2017 klon Roman został ustanowiony pomnikiem przyrody. Klon wzbudza zachwyt odwiedzających leśniczówkę w Leśnictwie Marynin, ponieważ rośnie tuż przy bramie wjazdowej. Stan zdrowotny opisywanego klona jest dobry i miejmy nadzieję będzie ozdobą Leśnictwa Marynin jeszcze przez kolejne lata.

Lipa „Kudłacz”

Nad Uroczyskiem Kudłacz, naprzeciw już nieistniejącej gajówki, rośnie niezwykła lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.). Drzewo, choć jedno posiada dwa pnie.  Siostrzana lipa osiąga wiek ponad 100 lat. Obwód pni na wysokości 130 cm wynosi: lewy – 340 cm, prawy pień 370 cm, wysokość drzewa natomiast 33 m i 32 m. Piękna, o potężnych rozmiarach lipa ustanowiona jest pomnikiem przyrody i nazywana  Lipą Kudłacz. Rośnie w uroczym miejscu, nad stawami, w Leśnictwie Brzóza.  Swoją niezwykłością wzbogaca krajobraz uroczyska.