Ochrona lasu

Ochrona lasu jest i będzie jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki leśnej .

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Uwaga zabieg agrolotniczy

Uwaga zabieg agrolotniczy

UWAGA!! WPROWADZONO OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W dniu 10.05.2023 r. w godzinach porannych i wieczornych

w Leśnictwie Mołynie oraz w Leśnictwie Jelna

odbędą się planowane zabiegi agrolotnicze w związku z akcją zwalczania chrabąszcza kasztanowca oraz chrabąszcza majowego.

Zabieg będzie wykonywany z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP w ilości 0,4 kg/ha.