Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat Nadleśniczego

Komunikat Nadleśniczego

Leżajsk, dnia   30.10.2018 r.

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk

Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Leżajsk na lata 2012-2021 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska decyzją znak sprawy DLP-lpn-611-25/29982/12/JŁ z dnia
30 lipca 2012 roku, na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania, hodowli oraz ochrony lasu. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni na których, prace mogą być wykonywane przez cały rok, co oznacza że obowiązuje zakaz wstępu na podanych oddziałach (działkach ewidencyjnych). Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy.gov.pl w zakładce „Lasy na mapach”. Załącznik zawiera również numery ewidencyjne działek,  których lokalizacje można odnaleźć w popularnym module mapowym www.geoportal.gov.pl


Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46.  3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy  - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

  1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
  2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
  3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego 

Monitoring

Monitoring

Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk wprowadzono monitoring za pomocą kamer stacjonarnych, kamer osobistych i fotopułapek. Stosowany jest w celu profilaktyki ograniczenia niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszenia innych norm porządku publicznego

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Głuszce z Podkarpacia uzyskają wolność na Suwalszczyźnie

Głuszce z Podkarpacia uzyskają wolność na Suwalszczyźnie

Rekordowa liczba 50 młodych głuszców to tegoroczny sukces Ośrodka Hodowli Głuszca działającego od 26 lat w Nadleśnictwie Leżajsk. Celem tej hodowli jest zasilanie dziko żyjących populacji nowymi osobnikami.

       Tylko w latach 2013-2019 na wolność trafiły 203 ptaki wyhodowane w leśnej wolierze. Natomiast nocą z 20 na 21 lipca ośrodek hodowlany opuściło 16 młodych, odchowanych już głuszców (9 kogutów i 7 kur) oraz jedna dorosła głuszyca, mająca pełnić funkcję „niańki” w wolierze adaptacyjnej. Nad ranem zostały wypuszczone w Nadleśnictwie Głęboki Bród na Suwalszczyźnie.

- Wsiedlenie do naturalnego środowiska odbywa się w taki sposób, że w wolierze adaptacyjnej na stałe jest tylko kura matka, zaś młode mają możliwość swobodnego poruszania się po otaczającym lesie. Z czasem młode usamodzielniają się, a doświadczona kura wraca do naszego ośrodka – objaśnia Zenon Szkamruk, nadleśniczy Nadleśnictwa w Leżajsk.

Kolejne 33 ptaki trafią do lasów na Lubelszczyźnie w ciągu następnych dwóch tygodni. W tym roku w rozrodzie brało udział siedem kogutów i 16 kur, które złożyły łącznie 195 jaj.

- W ich wysiadywaniu wzięło udział 17 głuszyc i cztery kury domowe, pod którymi z 39 jaj wykluło się 14 piskląt – wylicza Anna Bukowska, kierownik ośrodka – Większy sukces lęgowy miały głuszyce, które z 156 jaj wysiedziały 86 żywych piskląt. Niestety, jak zawsze, były naturalne ubytki, jaja niewyklute i zniszczone w czasie wysiadywania. Z kolei w czasie odchowu padła dokładnie połowa piskląt, ale 50 odchowanych młodych w dobrej kondycji uzyska wolność.

       Obecnie stado zarodowe leżajskich głuszców liczy 10 dorosłych kogutów i 19 kur. W ciągu kilku ostatnich lat dokonano modernizacji ośrodka, poprawiając warunki hodowli i umożliwiając prowadzenie funkcji edukacyjnej. W 2017 r. wybudowano nowe dwa obiekty z przeznaczeniem dla kogutów na okres lęgowy kur, zapewniające im optymalne warunki życia. W ubiegłym roku ukończono budowę obiektu, który stanowi zaplecze dla hodowli i zapewnia możliwość sterylnego przygotowywania pokarmów i, co bardzo ważne, daje możliwość nadzorowania i obsługi hodowli przez całą dobę w okresie lęgów. Budynek również pełni rolę edukacyjną; przez lustra weneckie w sali edukacyjnej można obserwować ptaki na wybiegach. Wielką atrakcją są odbywające się wiosna toki głuszców, w trakcie których koguty walczące o względy samic zachwycają bojowym wyglądem i cyklicznie powtarzaną „pieśnią”.

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcie: EdM i Mariusz Rydzik