Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ćwiczenia Straży Pożarnej

Ćwiczenia Straży Pożarnej

W dniu 25.06.2022 r., na terenie Nadleśnictwa Leżajsk, Leśnictwo Brzóza, odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej na wypadek powstania pożaru w lesie oraz ćwiczenia w zakresie ratownictwa wodnego na zbiorniku w Brzózie Królewskiej.

Głównym celem ćwiczeń było skoordynowanie działań Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami działającymi w KSRG oraz jednostkami OSP z terenu Powiatu Leżajskiego. Podczas ćwiczeń do zabezpieczenia wody wykorzystany został zalew w Brzózie Królewskiej. W ćwiczeniach wzięło udział kilkanaście jednostek straży pożarnej, strażacy z PSP w Leżajsku i okolicznych OSP, Pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk oraz funkcjonariusze Policji. Koordynatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Leżajsku.

Po zakończeniu ćwiczeń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podsumował działania jednostek oraz ocenił stopień realizacji postanowionych zadań. Ćwiczenia zakończyły się pokazem samochodu z urządzeniem do wytwarzania piany suchej.