Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Przekazanie głuszców

Przekazanie głuszców

W dniu dzisiejszym Ośrodek Hodowli Głuszca prowadzony przy Nadleśnictwie Leżajsk przekazał do Nadleśnictwa Głęboki Bród 20 sztuk młodych głuszców.

Załadunek ptaków odbywał się we wczesnych godzinach porannych. Dzisiaj po południu głuszce znajdą się w bezpiecznych wolierach adaptacyjnych z których jesienią zostaną wsiedlone do środowiska naturalnego.

W bieżącym roku w Ośrodku Hodowli Głuszca w Brzózie Królewskiej wykluło się 98 młodych osobników głuszca, ptaki te zostaną przeznaczone do wsiedleń do Lasów Janowskich, Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej.

Tekst: Mariusz Rydzik