Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Rocznica powstania styczniowego

Rocznica powstania styczniowego

Dnia 22 stycznia 2022 r. miała miejsce 159. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji przy pomniku pamięci uczestników powstania w Kobylich Górach odbyło się uroczyste złożenie wieńców upamiętniające to szczególne wydarzenie oraz ognisko patriotyczne.

Uroczystość zorganizował samorząd Miasta i Gminy przy wsparciu Nadleśnictwa Leżajsk, harcerzy i społeczności Tarnogóry. W spotkaniu uczestniczył poseł Jerzy Paul, burmistrz Andrzej Rychel, dyrektor Adam Madej, przedstawiciele Nadleśnictwa Leżajsk oraz liczne grono mieszkańców gminy i okolic.