Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wizyta pracowników BULiGL Lublin w Ośrodku Hodowli Głuszca

Wizyta pracowników BULiGL Lublin w Ośrodku Hodowli Głuszca

W dniu 4.04.2022 r. w Nadleśnictwie Leżajsk odbyła się wizyta pracowników Biura Urządzania Lasu oddział w Lublinie, w trakcie warsztatów szkoleniowych goście zapoznali się z hodowlą głuszców w Ośrodku Hodowli Głuszca w Brzózie Królewskiej oraz zwiedzili nowy budynek edukacyjny z wolierą pokazową głuszca i cietrzewia.

Kolejnym punktem wizyty był kompleks czterech plantacji nasiennych, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z selekcją i nasiennictwem prowadzonym przez Nadleśnictwo Leżajsk.

W ramach tego wyjazdu leśnicy z BULIGL zwiedzili Leśnictwo Szkółkarskie Wydrze - gdzie zapoznali się z produkcją kontenerową sosny i modrzewia, sposobem ochrony buka przed przymrozkami na kwaterach produkcyjnych oraz metodą przechowywania sadzonek w lodowni.

W pobliżu w/w obiektów zwiedzono Pałac Myśliwski Julin, który jest obiektem zbudowanym przez II ordynata łańcuckiego – Alfreda Potockiego, gośćmi w pałacu bywali m.in.: książę Stanisław Radziwiłł, arcyksiążę Rudolf, czy arcyksiążę Franciszek Ferdynand. W latach dwudziestych XX wieku Julin został rozbudowany, a na otaczających go polanach pojawiły się pola golfowe i korty tenisowe. Do zespołu doprowadzona została sieć wodociągowa oraz elektryczność.

Sporz. Mariusz Rydzik

Fot. Sławomir Kuśnierz