Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk zlokalizowanych jest siedem Pomników przyrody

 

- istniejące 7 obiektów
- projektowane 1 obiekt
 
Pomniki przyrody istniejące
Na gruntach Nadleśnictwa Leżajsk znajduje się 7 obiektów uznawanych za pomniki przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej obejmujące: 41 modrzewi polskich Larix decidua subsp. polonica, 29 buków zwyczajnych Fagus sylvatica oraz 1 dęba szypułkowego Quercus robur. Żaden z pomników nie został ujęty w Obwieszczeniu Woj. Podkarp. z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 r. Nr 5 poz. 100), w związku z czym obecnie żaden z nich formalnie nie jest objęty ochroną.
 
Pomniki przyrody projektowane
Do ochrony w formie pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa zaproponowano jeden obiekt – aleję modrzewiową prowadzącą do pałacyku w Julinie, która składa się z 115 drzew: 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Najgrubsze drzewo liczy 338 cm obwodu. Aleja wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zawody drwali 2022 w Nadleśnictwie Leżajsk

Zawody drwali 2022 w Nadleśnictwie Leżajsk

W dniu 22 lipca 2022 r. na terenie Leśnictwa Brzyska Wola Nadleśnictwo Leżajsk wspólnie z Zakładami Usług Leśnych zorganizowało zawody drwali, którym przyświecała idea podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pilarzy.

Głównym celem tych zawodów było propagowanie bezpiecznych metod pracy, a także stosowania prawidłowej techniki ścinki drzew oraz przerzynki drewna.

W rywalizacji wzięło udział 14 zawodników, którzy reprezentowali Zakłady Usług Leśnych świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Leżajsk.

Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach:

1. Ścinka drzew

2. Przygotowanie pilarki do pracy

3. Złożona przerzynka kłód

4. Dokładność przerzynki

Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zmagań, konkurencji oraz dokonywaniem pomiarów z przebiegu konkurencji czuwał zespół oceniający złożony  z pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Leżajsk.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji zespół oceniający wyłonił zwycięzców:

I miejsce zajął Pan Jacek Peryga – pracownik firmy Usługi Leśne Łukasz Pelc,

II miejsce zajął Pan Marcin Staroń – pracownik Zakładu Usług Leśnych Stanisław Janda & Piotr Janda,

III miejsce wywalczył Pan Piotr Ważny – pracownik firmy Usługi Leśne Paweł Pelc.

Na zakończenie wszyscy zawodnicy, a także nasi najmłodsi kibice otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez sponsorów;

1. Zakład Stolarsko-Tapicerski Stanisław Kuzio

2. AS-SERWIS – Tomasz Gronowicz

3. Firma Stolarstwo Tomasz Wróbel

4. Produkcja i Sprzedaż wyrobów z drewna Henryk Grzyb

5. Zakład Obsługi Leśnictwa Tarnobrzeg

6. Zakłady Usług Leśnych

7. Nadleśnictwo Leżajsk

Dodatkową atrakcją był pokaz ścinki, przygotowania pilarki do pracy oraz przerzynki wykonany przez Mistrza z Nadleśnictwa Sieniawa – P. Ryszarda Staroń.

Zawody drwali mają na celu nie tylko wykazanie się umiejętnościami pracy pilarką, dobrą zabawę i rywalizację, ale również podniesienie umiejętności i kwalifikacji drwali – operatorów pilarek spalinowych, upowszechnieniem bezpiecznych i wydajnych metod pracy, podniesieniem rangi zawodu drwala, zapoznaniem usługodawców wykonujących prace w lesie z nowymi trendami w zakresie wyposażenia, narzędzi pomocniczych itd. oraz integrację Firm świadczących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Leżajsk.

Autor tekstu: Małgorzata Kolczak

Autor zdjęć: Tomasz Steliga