Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wakacje w lesie

Wakacje w lesie

Lasy leżajskie słynną z obfitości grzybów i owoców runa leśnego. Istnieje stała dostępność Lasów Państwowych dla społeczeństwa, ale należy umiejętnie z nich korzystać.

Nadleśnictwo Leżajsk prowadzi gospodarkę leśną na pow.  ok. 16.700 ha Lasów Państwowych i nadzoruje gospodarkę leśną w lasach innych własności na powierzchni ok. 8.500 ha.

        Lasy Nadleśnictwa cechują się bogatym składem florystycznym, zarówno drzewostanów, gdzie występują praktycznie wszystkie gatunki drzew, jak też runa, gdzie stwierdzono wiele gatunków roślin, w tym charakterystycznych dla gór, np. żywce, marzanka, pokrzyk wilcza jagoda, storczyk Fuchsa oraz interesujących gatunków chronionych, np. lilia złotogłów, podkolan  biały, miodownik melisowaty, widłaki i inne.

        Z interesujących okazów fauny można tu spotkać, m.in. bobry, puchacze, bociany czarne  i inne. Liczne są dziki, jelenie, sarny, bażanty, lisy,  a coraz rzadziej spotykane są kuropatwy i zające.

        Nadleśnictwo zasięgiem swojego działania obejmuje cały powiat leżajski, znaczną część powiatu łańcuckiego oraz niewielką część powiatu rzeszowskiego. Jest podzielone na 11 leśnictw i 1 leśnictwo szkółkarskie.

         Na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje wiele form ochrony przyrody :

 1. Rezerwaty – 5 szt. ( „Las Klasztorny" , „Suchy Ług" , „ Wydrze", „Zmysłówka" i                 „ Brzyska Wola" ).
 2. Pomniki przyrody – okazałe drzewa lub grupy drzew – 7 szt.
 3. Obszary  Chronionego Krajobrazu – 3 szt.
 4. Obszary Natura 2000 – 2 szt.
 5.  Użytki ekologiczne – 25 szt. o łącznej powierzchni – 19, 44 ha
 6. Ochrona gatunkowa fauny i flory.

         Została też utworzona ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „ Ostoje bobrowe" o długości  4,4  km rozpoczynająca się w budynku biurowym Nadleśnictwa od wystaw przyrodniczych. Można tutaj oglądnąć też film przyrodniczy, zróżnicowany w zależności od wieku uczestników  , a następnie udać się na część terenową – przejście trasą ścieżki, gdzie można zobaczyć wiele ciekawostek przyrodniczych i posłuchać interesujących prelekcji leśników o ich pracy, lasach  i ich mieszkańcach .  Lasy leżajskie słynną z obfitości grzybów i owoców runa leśnego. Istnieje  stała dostępność Lasów Państwowych dla społeczeństwa, ale należy umiejętnie z nich korzystać.  

 

  Pamiętajmy:

 1. W lasach jesteśmy tylko gośćmi.
 2. Nie wolno hałasować.
 3. Nie wolno śmiecić.
 4. Nie wolno palić ognisk poza wyznaczonymi miejscami .
 5. Nie wolno niszczyć roślin, grzybów, zwierząt