Aktualności

W dniu 10 październik obchodzimy „Święto Drzewa”. Z tej okazji chcieliśmy przybliżyć Wam kilka drzew rosnących na terenie Nadleśnictwa Leżajsk. Poniżej opisane gatunki drzew to pomniki przyrody, uważamy ze zasługują na uznanie, dlatego zachęcamy do przeczytania.

Wydarzenia

W ciągu całego roku obchodzimy wiele wspaniałych jubileuszy. Celebrujemy je w mniejszym lub większym stopniu, ale nie ma chyba wdzięczniejszego niż ten, który obchodziły Lasy Państwowe, świętujące w bieżącym roku 90-lecie swego istnienia. Jubileusz to podwójny bowiem swoje święto miało także Nadleśnictwo Leżajsk, służące naszym pięknym lasom już od siedemdziesięciu lat.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

W dniu 9 września 2020 r. pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk zajmujący się hodowlą głuszca odwiedzili Nadleśnictwa Biłgoraj i Janów Lubelski, gdzie głuszce pochodzące z hodowli leżajskiej adoptują się do środowiska naturalnego w specjalnie przygotowanych wolierach wsiedleniowych.

W trakcie wizyty gospodarze zapoznali uczestników wyjazdu ze sposobami zabezpieczenia ptaków przed drapieżnikami oraz metodą „born to be free” polegającą na przetrzymywaniu młodych głuszców z dorosłą kurą, która uczy młode potomstwo reakcji na drapieżniki, co znacznie zwiększa przeżywalność młodych ptaków. Spotkanie przyczyniło się do wymiany dobrych praktyk dotyczących postępowania z głuszcami.

Projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet. II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach projektu w latach 2019-2021 zostanie wsiedlone ok. 50-80 osobników głuszca na teren Nadleśnictw Janów Lubelski i Biłgoraj z hodowli leżajskiej.

Sporz. Mariusz Rydzik