Powrót

Wojewódzkie ćwiczenia Straży Pożarnej

Wojewódzkie ćwiczenia Straży Pożarnej

W dniu 29.09.2020 r., na terenie Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadzone zostały ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem pod kryptonimem „ŁAŃCUT 2020” W ćwiczeniach praktycznych brało udział 15 zastępów PSP oraz 10 zastępów z OSP.

Były to siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów: dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego oraz Kompani gaśniczej „ZAMEK” WOO. Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów:

Epizod 1.

Na terenie Leśnictwa Korniaktów, z niewyjaśnionych do tej pory powodów dochodzi do pożaru powierzchniowego lasu. W okresie swobodnego rozwoju pożaru objął on swoim zasięgiem obszar ok. 50 arów. Pożar zostaje zauważony punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany siedzibie w Nadleśnictwie Leżajsk, który przekazał informacje o zaistniałym zdarzeniu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr) dochodzi do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru na dużym obszarze i spowodowania zagrożenia dla całego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Leżajsk. Na miejsce zostały zadysponowane siły i środki PSP i OSP wraz z samochodem gaśniczym Nadleśnictwa Leżajsk. Kierujący Działaniami Ratowniczymi do gaszenia pożaru wykorzystał zbiornik wodny który został wybudowany w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Epizod 2.

Na autostradzie A4 kierowcy autobusu, jadącemu pasem w kierunku Krakowa, podczas wykonywania manewru wyprzedzania pęka opona. Kierowca traci panowanie nad pojazdem zjeżdża na prawy pas jezdni a następnie uderza w bariery zabezpieczające i zsuwa się z nasypu autostradowego. Pozostali uczestnicy ruchu widząc zdarzenie gwałtownie hamują co powoduje kolejne zderzenia pojazdów zwiększające rozmiar kraksy.

W ćwiczeniach brały udział również służby współdziałające: Policja, Centrum Medyczne w Łańcucie, Polski Czerwony Krzyż, Nadleśnictwo Leżajsk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie. W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło około 200 osób.

Przebieg ćwiczeń obserwował Zespół oceny ćwiczeń z KW PSP w Rzeszowie oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, który pozytywnie ocenił organizację ćwiczeń i realizację postawionych założeń i celów do osiągnięcia.


Wydawca treści Wydawca treści


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Polecamy Polecamy