Powrót

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie.

W ramach współpracy z lokalnymi Samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie. Jest to droga łącząca miejscowości Opaleniska w Gminie Grodzisko Dolne, Powiat Leżajsk  z miejscowością Budy Łańcuckie w Gminie Białobrzegi, Powiat Łańcut przebiegająca przez kompleks leśny Nadleśnictwa Leżajsk.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz wykonanie uszczelnienia warstwy górnej emulsją asfaltową, co znacznie przedłuża żywotność wykonanej nawierzchni oraz zapewnia właściwe odprowadzenie wody z korony drogi.

W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości ok. 800 mb.  poprawiając stan techniczny, zwiększając nośność oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac to 100 000, zł w tym środki Lasów Państwowych to 50 000,00 zł.

Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści „ Przebudowa drogi Gminnej przy udziale finansowym Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”

W dniu 10.11.2020 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne przy udziale Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania.

Zenon Szkamruk


Wydawca treści Wydawca treści


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Polecamy Polecamy