Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 17 242 8894, 606320402
17 242 6145

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

Nadleśniczy
Zenon Szkamruk
172405200
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Steliga
172405201, 690033617
Główny Księgowy
Bernadeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Wójcik
172405214
Inżynier Nadzoru
Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Bełz
Spec. SL ds. stanu posiadania i administracji SILP
phone-abbreviation: 172405202
Wojciech Sikora
Specjalistat SL ds.marketingu i użytkowania lasu
phone-abbreviation: 172405203
Paulina Sowa
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
phone-abbreviation: 172405204
Dominika Gaik w zastępstwie Weronika Cisek
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji
phone-abbreviation: 172405204
Tomasz Cebula
Specjalista ds. BHP, Łowiectwa i P. POŻ.
phone-abbreviation: 172405202
Natalia Szeliga
Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych i LMN
phone-abbreviation: 172405211

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
phone-abbreviation: 172405209
Beata Niedziółka
Księgowa
phone-abbreviation: 172405211
Katarzyna Niemiec
Księgowa
phone-abbreviation: 172405210
Dorota Warzybok
Księgowa
phone-abbreviation: 172405210
Krystyna Pieróg
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 172405218

Dział Administracyjny

Marcin Pawłowski
Sekretarz
phone-abbreviation: 172405206
Maksymilian Kabaj
Referent. ds. administracji
phone-abbreviation: 172405207
Małgorzata Kyc
Sekretarka
phone-abbreviation: 172420601
Anna Kiczek w zastepstwie Ewa Bosak
Referent. ds. administracji
phone-abbreviation: 172405206

Kadry

Zofia Miś
Spec. ds. osobowych
phone-abbreviation: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
phone-abbreviation: 172405205
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 172405205, 668110648

Lasy Niepaństwowe

Krzysztof Ożóg
Starszy Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Kuryłówka)
phone-abbreviation: 172405215, 662060292
Jan Masełek
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Leżajsk, Gmina Żołynia)
phone-abbreviation: 172405215, 662060295

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych