Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 17 242 8894, 606320402
17 242 6145

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

 

Nr. kont bankowych;

BOŚ:      10 1540 1131 2029 6228 5609 0001
BNP Paribas: 24 2030 0045 1110 0000 0221 1370
Nadleśniczy
Tomasz Cebula
172405200
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Bełz
172405201
Główny Księgowy
Bernardeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
Tomasz Steliga
172405214
Inżynier Nadzoru
Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

Sylwiusz Bogdan
Referent ds. Ochrony P.POŻ, leśnej mapy numerycznej i administracji SILP
phone-abbreviation: 172405202
Wojciech Sikora
Specjalistat SL ds.marketingu
phone-abbreviation: 172405203
Paulina Sowa
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
phone-abbreviation: 172405211
Dominika Gaik
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji Leśnej
phone-abbreviation: 172405211
Małgorzata Kolczak
Specjalista ds. BHP, Łowiectwa i Użytkowania Lasu
phone-abbreviation: 172405204
Natalia Perlak w zastępstwie Karol Madej
Specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 172405202

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
phone-abbreviation: 172405209
Beata Niedziółka
Księgowa
phone-abbreviation: 172405211
Katarzyna Niemiec
Księgowa
phone-abbreviation: 172405210
Dorota Warzybok
Księgowa
phone-abbreviation: 172405210
Krystyna Pieróg
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 172405218

Dział Administracyjny

Marcin Pawłowski
Sekretarz
phone-abbreviation: 172405206
Diana Kurek
Referent. ds. administracji
phone-abbreviation: 172405207
Barbara Wojdyło
Referent. ds. administracji - Sekretarka
phone-abbreviation: 172420601
Ewa Bosak
Referent. ds. administracji
phone-abbreviation: 172405207
Jan Mazurek
Referent. ds. administracji

Kadry

Małgorzata Kyc
Spec. ds. osobowych
phone-abbreviation: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
phone-abbreviation: 172405205, 668244160
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 172405205, 668110648

Lasy Niepaństwowe

Jan Masełek w zastępstwie Weronika Cisek
Starszy Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych
phone-abbreviation: 172405215, 690034973

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych Osobowych