Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 606320402

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

 

Nr. kont bankowych;

BOŚ:      10 1540 1131 2029 6228 5609 0001
BNP Paribas: 24 2030 0045 1110 0000 0221 1370
Nadleśniczy
Tomasz Cebula
172405200
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Bełz
172405201
Główny Księgowy
Bernardeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
Tomasz Steliga
172405214
Inżynier Nadzoru
Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

Sylwiusz Bogdan
Referent ds. Ochrony P.POŻ, leśnej mapy numerycznej i administracji SILP
Tel.: 172405202
Wojciech Sikora
Specjalistat SL ds.marketingu
Tel.: 172405203
Paulina Sowa
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
Tel.: 172405211
Karol Madej w zastępstwie za Dominika Gaik
Specjalista SL ds. Użytkowania lasu, Ochrony przyrody i Edukacji Leśnej
Tel.: 172405204
Małgorzata Kolczak
Specjalista ds. Ochrony lasu, BHP i Łowiectwa
Tel.: 172405211
Natalia Perlak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 172405202

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405209
Tomasz Żyrek w zastępstwie za Beata Niedziółka
Księgowy
Tel.: 172405211
Katarzyna Niemiec
Księgowa
Tel.: 172405210
Dorota Warzybok
Księgowa
Tel.: 172405210
Barbara Wojdyło
Księgowa
Tel.: 172405218

Dział Administracyjny

Marcin Pawłowski
Sekretarz
Tel.: 172405206
Paulina Bełz
Sekretarka
Diana Kurek
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405207
Ewa Bosak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 172405207
Aldona Hala-Sadowy
Referent. ds. zamówień publicznych

Kadry

Małgorzata Kyc
Spec. ds. osobowych
Tel.: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
Tel.: 172405205, 668244160
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 668110648

Lasy Niepaństwowe

Piotr Kowal
Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 690 034 974

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych Osobowych