Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 17 242 8894, 606320402
17 242 6145

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

Nadleśniczy
Zenon Szkamruk
172405200
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Steliga
172405201, 690033617
Główny Księgowy
Bernardeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Wójcik
172405214
Inżynier Nadzoru
Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Bełz
Spec. SL ds. użytkowania lasu, leśnej mapy numerycznej i administracji SILP
Tel.: 172405202
Wojciech Sikora
Specjalistat SL ds.marketingu i użytkowania lasu
Tel.: 172405203
Paulina Sowa w zastępstwie Wiktor Ozimek
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
Tel.: 172405204
Dominika Gaik
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji
Tel.: 172405204
Tomasz Cebula
Specjalista ds. BHP, Łowiectwa i P. POŻ.
Tel.: 172405202
Natalia Perlak
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 172405211

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405209
Beata Niedziółka w zastępstwie Barbara Wojdyło
Księgowa
Tel.: 172405211
Katarzyna Niemiec
Księgowa
Tel.: 172405210
Dorota Warzybok
Księgowa
Tel.: 172405210
Krystyna Pieróg
Starsza księgowa
Tel.: 172405218

Dział Administracyjny

Marcin Pawłowski
Sekretarz
Tel.: 172405206
Maksymilian Kabaj
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405207
Diana Kurek
Sekretarka
Tel.: 172420601
Ewa Bosak
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405206

Kadry

Małgorzata Kyc
Spec. ds. osobowych
Tel.: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
Tel.: 172405205
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 668110648

Lasy Niepaństwowe

Krzysztof Ożóg
Starszy Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych (Gmina Kuryłówka)
Tel.: 172405215, 662060292

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych