Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
17 242 0601, 17 242 8894, 606320402
17 242 6145

Nadleśnictwo Leżajsk

ul. Tomasza Michałka 48

37-300 Leżajsk

 

Nr. kont bankowych;

BOŚ:      10 1540 1131 2029 6228 5609 0001
BNP Paribas: 24 2030 0045 1110 0000 0221 1370
Nadleśniczy
Tomasz Cebula
172405200
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Steliga
172405201, 690033617
Główny Księgowy
Bernardeta Żak
172405208
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Wójcik
172405214
Inżynier Nadzoru
Mariusz Rydzik
172405214

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Bełz
Spec. SL ds. Ochrony P.POŻ, leśnej mapy numerycznej i administracji SILP
Tel.: 172405202
Wojciech Sikora
Specjalistat SL ds.marketingu
Tel.: 172405203
Paulina Sowa
Spec. SL ds. Hodowli Lasu i Nasiennictwa
Tel.: 172405211
Dominika Gaik
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu, Ochrony przyrody i Edukacji Leśnej
Tel.: 172405211
Małgorzata Kolczak
Specjalista ds. BHP, Łowiectwa i Użytkowania Lasu
Tel.: 172405204
Natalia Perlak w zastępstwie Karol Madej
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 172405202
Wiktor Ozimek
Specjalista ds. Urządzania Lasu
Tel.: 172405204

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kania
Spec. ds. finansowo – księgowych
Tel.: 172405209
Beata Niedziółka
Księgowa
Tel.: 172405211
Katarzyna Niemiec
Księgowa
Tel.: 172405210
Dorota Warzybok
Księgowa
Tel.: 172405210
Krystyna Pieróg
Starsza księgowa
Tel.: 172405218

Dział Administracyjny

Marcin Pawłowski
Sekretarz
Tel.: 172405206
Diana Kurek
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405207
Barbara Wojdyło
Referent. ds. administracji - Sekretarka
Tel.: 172420601
Ewa Bosak
Referent. ds. administracji
Tel.: 172405207
Anna Nosal - Wójciak
Referent. ds. administracji

Kadry

Małgorzata Kyc
Spec. ds. osobowych
Tel.: 172405213

Posterunek Straży Leśnej:

Edmund Mroczkowski
Komendant Posterunku
Tel.: 172405205, 668244160
Marek Kurtiak
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 600948905
Waldemar Bełz
Strażnik Leśny
Tel.: 172405205, 668110648

Lasy Niepaństwowe

Jan Masełek
Starszy Spec. SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 172405215, 662060295

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych Osobowych