Asset Publisher Asset Publisher

Leśne żywioły

Szanowni Państwo!

W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz własnym pragniemy zaprosić szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe itp.) do udziału w konkursie „Leśne Żywioły”.  To konkurs interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia nie tylko z zakresu biologii, chemii, fizyki czy geografii, ale także poruszający zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Zachowanie lasów w dobrej kondycji i przeciwdziałanie różnorakim klęskom jest w interesie nas wszystkich, nie tylko leśników. Las to nasze wspólne dziedzictwo: każdy może czerpać z jego bogactwa, ale też każdy powinien wiedzieć, jak należy go chronić.

Wobec coraz częściej powtarzających się gwałtownych zjawisk klimatycznych to także wiedza, która może być przydatna w naszym codziennym życiu.

W załączeniu przekazujemy Państwu regulamin konkursu oraz deklaracje zgłoszeniowe, które należy nadesłać do Nadleśnictwa w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. Państwa szkoła musi również znajdować się w zasięgu Nadleśnictwa Leżajsk, jeśli znajdujecie się w zasięgu innego nadleśnictwa prosimy nadesłać formularz zgłoszeniowy właśnie do nich.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa Państwa szkoła otrzyma materiały edukacyjne, z których uczniowie będą mogli przygotować się do konkursu.
W pakiecie edukacyjnym znajdą się także prezentacje pomocne w prowadzeniu zajęć na temat zjawisk klęskowych w lasach.

Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w konkursie. Wierzymy, że ta wspólna przygoda przyczyni się do poszerzenia wiedzy uczniów i ich doświadczeń, które zaowocują troską o las – dobro nas wszystkich.