Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny 2020 rok.

Materiały do pobrania


Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji drewna


NUMERY KONT BANKOWYCH

BOŚ: 10 1540 1131 2029 6228 5609 0001

BGŻ: 24 2030 0045 1110 0000 0221 1370


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

W dniu 9 września 2020 r. pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk zajmujący się hodowlą głuszca odwiedzili Nadleśnictwa Biłgoraj i Janów Lubelski, gdzie głuszce pochodzące z hodowli leżajskiej adoptują się do środowiska naturalnego w specjalnie przygotowanych wolierach wsiedleniowych.

W trakcie wizyty gospodarze zapoznali uczestników wyjazdu ze sposobami zabezpieczenia ptaków przed drapieżnikami oraz metodą „born to be free” polegającą na przetrzymywaniu młodych głuszców z dorosłą kurą, która uczy młode potomstwo reakcji na drapieżniki, co znacznie zwiększa przeżywalność młodych ptaków. Spotkanie przyczyniło się do wymiany dobrych praktyk dotyczących postępowania z głuszcami.

Projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet. II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach projektu w latach 2019-2021 zostanie wsiedlone ok. 50-80 osobników głuszca na teren Nadleśnictw Janów Lubelski i Biłgoraj z hodowli leżajskiej.

Sporz. Mariusz Rydzik